વિજયવાડા માં લગ્નના સ્થળો

0

Vijayawada - Guntur Highway Near, Kanakadurga Varadhi, Madarkal, Vijayawada

CSR Gardens in Vijayawada has 2 air-conditioned and fully equipped wedding banquet halls for a wedding of any scale and style and for other events and parties. This wedding venue can accommodate small or grand weddings with 800 and more guests.

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

48-12-4/1, Eluru Rd, Gunadala, Vijayawada

Wedding 3 star The Kay Hotel has 3 ac banquet halls with capacity up to 300 guests, rooms for guests, parking and all required facilities. It is a convenient wedding venue for budget small and middle-sized weddings and parties.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

Door No.27-1-58, Sathya Estate, Eluru Road, Beside South India Shopping Mall, Governorpet, Vijayawada

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Thanthoori

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

3-369, NH5 Mangalagiri (M), Amaravati, Atmakur, Guntur, Vijayawada

Happy Resorts and Recreations is an excellent place for active rest, doing sport and celebrate great weddings. Here you will find all the necessary things which will make your wedding magnificent and unforgettable.

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

40-1-73, Benz Circle, MG Road, K P Nagar, Vijayawada

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

વધુ 20 બતાવો