விருந்து ஹால்கள்

0

Krishnanagar, Vijayawada Rd, Kishore Nagar, Benz Circle, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

40-1-73, Benz Circle, MG Road, K P Nagar, Vijayawada

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Door No.27-1-58, Sathya Estate, Eluru Road, Beside South India Shopping Mall, Governorpet, Vijayawada

Pavilion 1

அதிகபட்ச கொள்திறன் 600 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 450/நபர் முதல்

Kosala Chamber

அதிகபட்ச கொள்திறன் 120 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 450/நபர் முதல்

Utsav

அதிகபட்ச கொள்திறன் 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 450/நபர் முதல்

Pavilion 2

அதிகபட்ச கொள்திறன் 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 450/நபர் முதல்

Boardroom

அதிகபட்ச கொள்திறன் 50 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 450/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Indian, Chinese, Thanthoori

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Padmavathi Gardens Rd, Penamaluru, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

100ft Road, Disposal Center, 1&2, 3rd Cross Rd, Auto Nagar, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

23/6-90, Sivalayam Street, Eluru Rd, Governorpet, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, குளியலறை

100 Feet New Autonagar Rd, Kanuru, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

26-6-8 Papaiah Street, Gandhi Nagar, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Bundar Rd, Poranki, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

D.No. 29-43-15, Next to Badri Apartments, Kaleswara Rao Road, Suryaraopet, Venkatswara Rao Street, Governorpet, Vijayawada

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

3-369, NH5 Mangalagiri (M), Amaravati, Atmakur, Guntur, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Vijayawada - Hyderabad Hwy, Gollapudi, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

NH 16 Service Road, Opposite NTR Health University, Currency Nagar, Vijayawada

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

2 CV Raman St, Ashok Nagar, Sanath Nagar, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

NH5 , Near Airport, Gannavaram, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Rajagopalachari Street, Opposite AMC Complex, Governorpet, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Door No 40-1-116, 1st Floor, KBR Heights, Reliance Trends Building, Sriram Nagar, Benz Circle, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

NH16, Ramavarapadu, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

28-5-2, Peddibhotlavari Street, Eluru Road, Near Besant Road, Vijayawada

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

NH-5, Near Lucky Nissan, Kanuru Main Rd, Prasadampadu, Сurrency Nagar, Vijayawada

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை, ஹீட்டிங்

மேலும் 20 ஐக் காண்பி